ข่าวสาร

18 March 2022
Share to :

การเลือกใช้บริการ e-Payment ภายใต้การกำกับ ธปท.


เพื่อความมั่นใจในการทำธุรกรรม โอนเงิน รับเงิน หรือชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่าน อี-วอลเล็ท แอปพลิเคชัน

ท่านสามารถตรวจสอบผู้ให้บริการชำระเงินที่ใช้อยู่นั้นว่ามีความปลอดภัยและเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากแบงก์ชาติ โดยการสืบค้นจาก BOT License Check 

คลิก https://www.bot.or.th/app/BotLicenseCheck

 

Back to top