ข่าวสาร

31 March 2021
Share to :

วิธีใช้งานฟังก์ชัน เตือนเพื่อจ่าย

สะดวกสบายการบริการแจ้งเตือนเพื่อจ่ายจาก ไมโครเพย์ ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

วิธีสร้างบริการเตือนเพื่อจ่าย

  • เพื่อส่งเรียกเก็บหรือสร้างบริการเตือนเพื่อจ่ายให้กับผู้ที่มีไมโครเพย์อี-วอลเล็ทด้วยกัน


วิธีชำระเงินเมื่อได้รับแจ้งจากบริการเตือนเพื่อจ่าย

  • ทำการจ่ายเงินไปยังผู้เรียกเก็บที่มี ไมโครเพย์อี-วอลเล็ท ด้วยกัน สะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก


วิธีชำระค่างวดสินเชื่อธ.ไทยเครดิต เมื่อได้รับแจ้งจากบริการเตือนเพื่อจ่าย

  • เพื่อประวัติการชำระเงินที่ดี คุณสามารถจ่ายชำระค่าสินเชื่อธ.ไทยเครดิต ผ่านบริการแจ้งเตือนเพื่อจ่ายจากไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท ได้อีกหนึ่งช่องทาง

Back to top