ข่าวสาร

01 July 2020
Share to :

ลูกค้าไทยเครดิตมีเฮ แค่จ่ายบิลผ่านไมโครเพย์ รับเงินคืนง่ายๆ สูงสุด 50 บาทต่อเดือน *

สำหรับลูกค้าธนาคารไทยเครดิตที่ชำระค่างวดสินเชื่อนาโนฯ ผ่านไมโครเพย์ แอพพลิเคชั่น  ได้สิทธิ์รับเงินคืน 10 บาท ต่อค่างวดรายสัปดาห์ เมื่อชำระค่างวดครบตามจำนวนและไม่เกินเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2563 เท่านั้น

 

*ข้อกำหนดและเงื่อนไข "แคมเปญ ชำระบิลสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตฯ ผ่านไมโครเพย์ แอพพลิเคชั่น"
1.  ระยะเวลาแคมเปญ ชำระบิลสินเชื่อธนาคารไทยเครดิต ผ่านไมโครเพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2563
2.  สงวนสิทธิ์เฉพาะ กลุ่มลูกค้าสินเชื่อนาโน และไมโครเครดิตเพื่อรายย่อยของธนาคารไทยเครดิต ที่จ่ายบิลสินเชื่อผ่านช่องทาง แอพพลิเคชั่น ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ทเท่านั้น
3.  สงวนสิทธิ์เฉพาะ ลูกค้ากลุ่มสินเชื่อนาโน และไมโครเครดิต ได้สิทธิ์รับเงินคืน 10 บาท ต่อค่างวดรายสัปดาห์ เมื่อชำระค่างวดครบตามจำนวนและไม่เกินเวลาที่กำหนดเท่านั้น
    (ส่วนลูกค้าที่ชำระสินเชื่อประเภทอื่นๆ อาทิเช่น สินเชื่อบ้านแลกเงิน หรือ สินเชื่ออื่นใดที่ธนาคารมีการออกบิลเรียกเก็บ ลูกค้าสามารถชำระค่าสินเชื่อผ่านช่องทางไมโครเพย์ได้ แต่จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญรับเงินคืน)
4.  ทางบริษัท ฯ จะทำการคืนเงินให้ลูกค้าภายในเดือนถัดไป โดยวิธีการเติมเงินเข้ากระเป๋าไมโครเพย์ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ และลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนเมื่อได้รับเงินคืนเข้ากระเป๋าไมโครเพย์ผ่านทางแอพพลิเคชั่นของไมโครเพย์
5.  การได้สิทธิ์เงินคืนเข้าบัญชีไมโครเพย์ บิลชำระสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตต้องเป็นชื่อ หรือบุคคลคนเดียวกันกับบัญชีกระเป๋าไมโครเพย์
6.  กรณีชำระบิลสินเชื่อไม่ตรงกับชื่อบัญชีไมโครเพย์ บริษัทจะคืนเงินเข้ากระเป๋าไมโครเพย์ ตามชื่อที่ระบุในบิลสินเชื่อและมีบัญชีกระเป๋าไมโครเพย์เท่านั้น"
7.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิน หรือหากมีกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
8.  ช่องทางการติดต่อ สำหรับแคมเปญรับเงินคืนฯ สามารถติดต่อได้ทาง ศูนย์บริการลูกค้าไมโครเพย์ โทร. 0 2697 5353 

Back to top