ข่าวสาร

29 March 2021
Share to :

วิธีตั้งค่าฟังก์ชั่นอื่น ๆ

วิธีตั้งค่าฟังก์ชั่นอื่น ๆ

วิธีเช็คประวัติเงินเข้าออก

  • ให้คุณสามารถเช็ครายการเข้าออกของไมโครเพย์ ได้ตลอดเวลา


วิธีค้นหาสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธนาคารไทยเครดิต

  • คุณสามารถค้นหาสาขาธนาคารไทยเครดิตสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ที่ใกล้บ้านคุณพร้อมทั้งรายละเอียดที่ตั้ง เส้นทางและเบอร์โทรศัพท์

บทความที่คุณอาจชอบ

โปรโมชัน
โปรโมชัน

ไมโครเพย์ใจดี แจก 50 พอยท์ เพียงสมัครเป็นร้านค้าและรับเงินผ่าน QR ร้านฉัน (จำกัด 5,000 บัญชีแรกเท่านั้น)

30 May 2023


เงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้าและรับชำระผ่าน QR ร้านฉัน รับฟรี 50 พอยท์

(1)ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2566 และจำกัดจำนวน 5,000 บัญชี เฉพาะการสมัครร้านค้าใหม่เท่านั้น
(2)รับพอยท์โปรโมชั่น 50 พอยท์ สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้าและทำการรับชำระเงินผ่านการรับสแกน QR ร้านฉัน โดยมียอดสะสมขั้นต่ำ 200 บาท ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น
(3)พอยท์โปรโมชั่น 50 พอยท์ จะโอนเข้ากระเป๋าไมโครเพย์ของลูกค้าภายใน 30 วันหลังจากวันสิ้นสุดเงื่อนไขการคำนวณยอดสะสมขั้นต่ำตามข้อ (2)

Back to top