ข่าวสาร

29 March 2021
Share to :

วิธีใช้งานเมนูของฉัน

วิธีใช้งานเมนูของฉันสำหรับตั้งค่าต่างๆ

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน 

  • เพื่อความปลอดภัยควรเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อย ทุก 3 เดือน 


วิธีเปลี่ยนภาษา

  • เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของคุณ

 

วิธีตั้งค่ารายการโปรด

  • เพื่อให้คุณสามารถบันทึกที่ทำเป็นประจำเป็นรายการโปรด เรียกใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว
วิธีออกจากระบบ

  • ควรออกจากระบบทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว

Back to top