ข่าวสาร

29 March 2021
Share to :

วิธีการจ่ายบิลสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตด้วยไมโครเพย์

วิธีการจ่ายบิลสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตด้วยไมโครเพย์
เพิ่มความสะดวกสบายในการจ่ายบิลด้วย 2  วิธีง่ายๆ ผ่าน ไมโครเพย์
วิธีที่ 1 กรอกเลขที่สัญญาสินเชื่อ (Ref1)
วิธีที่ 2 ใช้วิธีสแกน คิวอาร์โค้ด หรือ บาร์โค้ด จากใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ

Back to top