ข่าวสาร

11 July 2019
Share to :

พิธีรับมอบใบอนุญาตจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย

นายวิญญู ไชยวรรณ  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัด (ขวา) ได้รับมอบใบอนุญาตการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับธนาคารแห่งประเทศไทย จาก นายบัญชา มนูญกุลชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย (ซ้าย)  เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2562

Back to top