เกี่ยวกับเรา

           “บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัด” ผู้พัฒนาและให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อ “ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท” (Micro Pay e-Wallet) อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ 

             “บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัด”  ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่  4 เมษายน 2561 โดยมีธนาคารไทยเครดิต  จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นหลัก และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินจากกระทรวงการคลัง ภายใต้การกำกับจากธนาคารแห่งประเทศไทย   จึงมีความพร้อมที่จะให้บริการด้านธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบและพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

            "Thai Micro Digital Solutions Co.,Ltd" provides a digital financial solution which is recognized as “Micro pay e-Wallet” facilitating a variety of e-Money services.
            "Thai Micro Digital Solutions Co.,Ltd" has been registered for Juristic Entity on April 4 , 2018. Our main shareholders is Thai Credit Retail Bank PCL. We have formally received an approval of e-Money license from Bank of Thailand since June 21, 2019. Now, we are ready to provide a product and service of e-Money, and we will be continuously improving our products and services to serve customer needs.

รายชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน*และนิติบุคคลอื่นใด** ของบริษัทฯ ได้แก่
*บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท ได้แก่ (1) บริษัท วี.เอ็น.บี.โฮลดิ้ง จำกัด (2) บมจ. ธนาคารไทยเครดิต (3) บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัด
**นิติบุคคลอื่นใด ได้แก่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ที.ซี.อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ เซอร์วิส จำกัด

กลับสู่ด้านบน